Een belangrijke opgave

Een transitie van de landbouwsector is noodzakelijk om de toekomstbestendigheid van de sector te waarborgen. Mede door het grote aantal vraagstukken en uitdagingen, is het voor geen enkele organisatie of agrarisch bedrijf mogelijk om dit alleen te doen. Een bundeling van krachten is nodig om hier stappen te maken voor een betere toekomst van landbouw in onze regio. Daarom hebben maar liefst 25 partijen in de Foodvalley regio zich verenigd in het Landbouwnetwerk Salentein.

Landbouwnetwerk Salentein wil de motor zijn binnen deze landbouwtransitie, waarvoor in 2017 de basis is gelegd. De 25 partijen kwamen bijeen op landgoed Salentein in Nijkerk en stelden het manifest van Salentein op. Dit geeft uitdrukking van de zorgen over de agrofoodsector in de regio en de wil om hier wat aan te doen. Samen met uiteenlopende partners en de boeren zelf zoeken zij naar oplossingen, ondersteunen, initiëren projecten en zorgen voor de nodige kennisoverdracht voor een goede toekomst van landbouw in de Regio Foodvalley. 

Landbouwnetwerk Salentein heeft zes actuele thema’s benoemd, die in de hele keten een rol spelen. Bestaande initiatieven en nieuwe projecten krijgen een plaats binnen deze thema’s om samen te blijven werken aan de toekomst van landbouw binnen de Regio Foodvalley. De thema’s zijn; Verbindend ondernemen, Ruimte om te ondernemen, Ondernemersbegeleiding, Innovatie, Waarderen en verdienen en Landschap, bodem, water en biodiversiteit.

Als uitvoeringsprogramma voor de landbouw binnen de Regio Deal Foodvalley sluit Boer aan het Roer aan bij de initiatieven die onder Landbouwnetwerk Salentein plaatsvinden. Voor agrarisch ondernemers in de regio zijn zowel de resultaten van Boer aan het Roer als de bredere ontwikkelingen binnen Landbouwnetwerk Salentein als geheel interessant. We stimuleren daarom kennisdeling tussen Boer aan het Roer en Landbouwnetwerk Salentein.  

Bekijk de website van Landbouwnetwerk Salentein