Aanmeldingsprocedure

 

Vanaf maandag 6 januari is het mogelijk voor veehouders, innovators en overige geïnteresseerden om zich aan te melden voor de proeftuin van de Regio Deal Foodvalley, via www.boeraanhetroer.nl. Dit betekent dat we zijn gestart met de voorbereidingen van de pilots binnen de proeftuin met betrekking tot de thema's emissiereductie, circulair veevoer, bodem en water en monitoring en sensoring. We treffen bovendien voorbereidingen om aan de slag te gaan met verdienmodellen.

Er zijn op dit moment nog knopen door te hakken voordat we daadwerkelijk aan de slag kunnen met het uitvoeren van de pilots binnen de proeftuin. Het is op dit moment nog niet duidelijk wanneer deze zaken definitief zijn. We hopen daar in januari 2020 meer duidelijkheid over te kunnen geven.

  1. U meldt zich aan via de onderstaande aanmeldknop. De website verstuurd een automatisch bericht dat de aanmelding is ontvangen.
  2. Er wordt binnen 5 werkdagen telefonisch contact met u opgenomen, door een medewerker van Projecten LTO Noord, voor het maken van een afspraak voor een intakegesprek.
  3. Afhankelijk van de inhoud van uw aanmelding wordt vastgesteld met welke specifieke medewerker van de Regio Deal Fv dit gesprek zal plaatsvinden.
  4. Het intakegesprek heeft als doel nader kennis te maken en meer inzicht te verkrijgen in enerzijds de aanmeld- en selectieprocedure en anderzijds nadere informatie over de aangemelde innovatie en/of testlocatie. Na afloop van het intakegesprek zal worden aangegeven of de aanmelding past binnen de kaders van de Regio Deal Fv. Naar verwachting kan in het intakegesprek ook meer informatie worden gegeven over wanneer de eerste pilots kunnen worden gestart.
  5. Indien dit het geval is en u als aanmelder zich definitief wenst aan te melden, ontvangt u nadere instructies voor het aanleveren van meer gedetailleerde informatie. Hiervoor zijn standaard formulieren beschikbaar. Het betreft een vragenlijst en in geval van een aangemelde innovatie een Excel-file om de economische aspecten in beeld te brengen.
  6. Na ontvangst van deze ingevulde formulieren, beoordeelt de Regio Deal medewerker deze op volledigheid. Na onderlinge afstemming en mogelijke aanvulling door de aanmelder, wordt de aanmelding als definitief geregistreerd en voor selectie voorgelegd aan een “interdisciplinair team”. Dit team bestaat uit experts onder leiding van een onafhankelijke voorzitter.
  7. Indien uw aanmelding wordt geselecteerd, worden er vervolgafspraken gemaakt voor het uitvoeren van het beoogde onderzoek, zoals een samenwerkingsovereenkomst en een proefplan. Naar verwachting starten de eerste pilots in mei 2020.
  8. In de samenwerkingsovereenkomst worden de onderlinge voorwaarden vastgelegd, in het proefplan wordt beschreven welk onderzoek plaatsvindt.
  9. Daarna kan het beoogde onderzoek in de proeftuin plaatsvinden. Naar verwachting starten de eerste pilots in 2020.

Een schematische weergave van de aanmeldingsprocedure staat rechts weergegeven